Vesalius Revisited

Open Monumentendag Leuven

In het kader van de Open Monumentendag werd voorgesteld om in het Anatomisch Theater een kunstwerk van videokunstenaar Filip Sterckx te plaatsen. Aangezien het Anatomisch Theater door zijn architecturale opbouw zeer licht is, was het nodig een verduistering te voorzien om dit videokunstwerk optimaal tot zijn recht te laten komen.

Het afdekken van de ramen zou tot gevolg hebben dat de ruimte volledig verduisterd zou worden, wat in tegenstelling zou zijn met de doelstellingen van de Open Monumentendag, nl. de architecturale kwaliteiten van ons cultureel efrgoed aan een groot publiek laten zien.

Om die reden werd er voor geopteerd een nieuwe structuur in de bestaande ruimte in te brengen. Verschillende vormen werden geprobeerd. Uiteindelijk kwam een soort bolvorm als meest optimale uit het vergelijk.

De bol werd opgebouwd uit een metalen gebogen truss-structuur als hoofddrager. Daaraan werd een constructie van gebogen electriciteitsbuizen gehangen die de drager vormen voor de zwarte textieldoek die aan deze structuur opgespannen werd. De textieldoek was niet volledig lichtdicht, waardoor er nog voldoende zicht van binnen naar buiten gelaten werd en de typerende architectuur van het Anatomisch Theater bewaard bleef.