HOE

KUNST.LICHT heeft met de loop der jaren een eigen methodiek ontwikkeld voor het ontwerpen en uitvoeren van lichtplannen en concepten.

KUNST.LICHT vindt het belangrijk om al van in het begin van het proces mee met regisseur, architect, setdesigner of artiest na te denken over het uiteindelijke eindbeeld. Schetsen, fotomontages en 3D modellen worden gebruikt om zeer snel een aantal impressies te kunnen geven van het beoogde eindresultaat. KUNST.LICHT is realistisch in wat mogelijk is en niet. We dromen met u mee, maar houden tegelijkertijd de beide voetjes goed op de grond.

Vanuit deze schetsen en concepten wordt dan in gezamenlijk overleg een technisch lichtplan opgesteld samen met een raming van de kostprijs. KUNST.LICHT heeft in het verleden bewezen met minimale middelen toch in staat te zijn om maximale effecten te realiseren. Maar alles heeft natuurlijk wel zijn prijs, ook daar wil KUNST.LICHT realistisch in zijn.

KUNST.LICHT kan ofwel de opbouw in eigen beheer opnemen of u helpen om de opbouw zo vlot en veilig mogelijk te laten gebeuren.