Grenzeloos

Leuven / Kortrijk

Grenzeloos is een muziekproductie voor symfonisch orkest, koren, solisten en hedendaagse dansers, op poten gezet door Vlamo, met de steun van Danspunt en het Forum voor Amateurkunsten.

De musical Grenzeloos werd gecreëerd in opdracht van VLAMO. Componist Max Smeets en tekstschrijver Mary Boudin hebben een hedendaagse musical geschreven die zich parallel afspeelt in verschillende werelddelen. De basis voor deze nieuwe musical werd gevormd door een vaste dansgroep, een vast koor, acht muzikanten en acht solisten. Zij werden per locatie (Leuven / Kortrijk) uitgebreid met een gemengd koor, een dansgroep en lokale muzikanten.

Grote uitdaging van dit project was de vraag hoe je een volledig orkest, 2 koren en 2 dansgezelschappen op de redelijk beperkte oppervlakte van een stadsschouwburg kwijt geraakt en daarbij nog voldoende ruimte overlaat om de spelers de ruimte te geven hun verhaal te brengen.

Daartoe werd een stellingconstructie op de scene gebouwd waarin het koor kon plaatsnemen, zodat dansers en acteurs onder het koor door het podium konden betreden. Het orkest werd gedeeltelijk doorgeschoven tot in de coulissen. Decorelementen werden tot een minimum beperkt. Lichtsettings kleurden de verschillende werelddelen op de scene.